Products

แผ่นกาวดักฝุ่น
Sticky Mat

ติดต่อฝ่ายขาย ฿

- แผ่นกาวสำหรับดักจับฝุ่นก่อนเข้าห้องคลีนรูม หรือ ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทดลอง - การป้องกันสารปนเปื้อนที่ประหยัดที่สุดในบริเวณที่สะอาด - 99.80% ของการเก็บฝุ่นที่ 6 ขั้นตอนบนเสื่อ - ฝุ่นที่เก็บรวบรวมบนแผ่นรองจะไม่ถูกโยกย้าย -  การเดินแ...

Product ID:
  • 00185

Product Description

- แผ่นกาวสำหรับดักจับฝุ่นก่อนเข้าห้องคลีนรูม หรือ ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทดลอง

- การป้องกันสารปนเปื้อนที่ประหยัดที่สุดในบริเวณที่สะอาด

- 99.80% ของการเก็บฝุ่นที่ 6 ขั้นตอนบนเสื่อ

- ฝุ่นที่เก็บรวบรวมบนแผ่นรองจะไม่ถูกโยกย้าย

-  การเดินและรถเข็นขนาดเล็กที่ราบรื่น

- กำหนดหมายเลขในแต่ละชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการลอกออก

 

Product Image

img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?