Products

ตลับกรอง-P2W

ติดต่อผู้ขาย ฿

-ไส้กรองป้องกันฝุ่นละออง ชนิดมี Carbon ประสิทธิภาพในการกรอง 99% ป้องกันฝุ่นละออง ละอองน้ำมัน ฟูมโลหะ โอโซน แก๊ส กลิ่นเหม็น และละอองสารเคมี สามารถล้างน้ำได้ อายุการใช้งานยาว   ...

Product ID:
  • 00197

Product Description

-ไส้กรองป้องกันฝุ่นละออง ชนิดมี Carbon ประสิทธิภาพในการกรอง 99% ป้องกันฝุ่นละออง ละอองน้ำมัน ฟูมโลหะ โอโซน แก๊ส กลิ่นเหม็น และละอองสารเคมี สามารถล้างน้ำได้ อายุการใช้งานยาว

 

Product Image

img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?