Products

ตลับกรอง-CA-710-OV-AG

ติดต่อผู้ขาย ฿

- CA-710 SERIES ไส้กรองป้องกันละอองสี ไส้กรองป้องกันละอองสี ป้องกัน ฝุ่น และละอองสี - ประสิทธิภาพในการกรอง 84% - ป้องกัน ไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น งานพ่นสี, ทินเนอร์, แลคเกอร์ และ ยาฆ่าแมลง - เหมาะสำหรับ ใช้กรองละอองฝุ่น, ละอองจากทรายหรือหิน, ฟูมโลหะ, กล...

Product ID:
  • 00198

Product Description

- CA-710 SERIES ไส้กรองป้องกันละอองสี
ไส้กรองป้องกันละอองสี ป้องกัน ฝุ่น และละอองสี

- ประสิทธิภาพในการกรอง 84%

- ป้องกัน ไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น งานพ่นสี, ทินเนอร์, แลคเกอร์ และ ยาฆ่าแมลง
- เหมาะสำหรับ ใช้กรองละอองฝุ่น, ละอองจากทรายหรือหิน, ฟูมโลหะ, กลิ่นแก๊สพิษ, กลิ่นเหม็น, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง และ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ตลับกรองสารเคมี CA-710 OV-AG ยี่ห้อ SHIGEMATSU เป็นตัวดูดซับมลพิษ หรือ ทำปฏิกิริยากับมลพิษ โดยที่ตัวตลับผลิตจาก พลาสติก ทำให้สามารถสัมผัสความชื้นได้ โดยไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่ทำให้ตัวกรองเสื่อมสภาพ ตลับกรองสารเคมี รุ่น CA-710/OV/AG สามารถใช้ป้องกันได้เฉพาะ กรดแก๊ส (ACID GASES) และ ไอระเหยสารอินทรีย์ (ORGANIC VAPORS) เท่านั้น ไม่สามารถ ป้องกันมลพิษชนิดอื่น ๆ ได้ เพราะฉะนั้น ควรเลือกให้เหมาะสม กับสารเคมีที่ต้องการจะป้องกัน โดยตลับกรองชนิดนี้ สามารถกัน แก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรลิค, กรดซัลฟูลิค, แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์, คลอรีน ไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า), ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ สามารถใช้ได้กับ งานพ่นสี ทินเนอร์ แลคเกอร์ หรือ งานฉีดยาฆ่าแมลง ใช้ได้กับหน้ากากป้องกันสารเคมี ยี่ห้อ SHIGEMATSU รุ่น GM 77 และ GM 22 เท่านั้น

Product Image

img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?