Products

ถังดับเพลิง ชนิด Co2

โทร. 038-717661-2  ฿

เครื่องดับเพลิง CO2 ตัวถังผลิตด้วยวัสดุAlloy ภายในจะบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS B และ C สามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่อับอากาศ เหมาะสาหรับติดตั้งบริเวณ...

Product ID:
  • 00242

Product Description

เครื่องดับเพลิง CO2 ตัวถังผลิตด้วยวัสดุAlloy ภายในจะบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS B และ C สามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่อับอากาศ เหมาะสาหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจากน้้ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซ หรือของเหลวที่ไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย

เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ามันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด

CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากไฟที่เกิดจากไฟฟ้า ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ

เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ประสิทธิภาพในการดับไฟ : สารเคมีจะเข้าไปทาหน้าที่ลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และกาจัดออกซิเจนซึ่งเป็งองค์ประกอบหลักของเหตุเพลิงไหม้ออก

เครื่องดับเพลิง ชนิด Co2 บรรจุถังสีแดง

น้ำยาดับเพลิง เป็นน้ำแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีด จะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด ลักษณะน้ำยาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไล่ความร้อน และออกซิเจน เหมาะสำหรับ ใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงชนิด Co2 มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ

ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์ ทางบริษัท มีบริการอัดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

Product Image

img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?