Products

แท่นปืนหัวฉีดแบบยึดกับที่

ติดต่อฝ่ายขาย ฿

- ชนิดเหล็กหล่อพ่นสีแดง (หน้าแปลนชนิด 4 รู)  - เป็นเสาปืนงัดยึดติดกับที่รูปขนาดหน้าแปลน 2.5 "รู 4 รูสามารถหมุนได้ - ระดับเพิ่มขึ้นลดได้เมื่อต้องการให้หัวฉีดอยู่กับที่มือจับสามารถแยกได้ - หัวฉีดน้ำเป็นชนิดปรับลำตรง ด้าม ยาวรอบ 15 "...

Product ID:
  • 00370

Product Description

- ชนิดเหล็กหล่อพ่นสีแดง (หน้าแปลนชนิด 4 รู) 

- เป็นเสาปืนงัดยึดติดกับที่รูปขนาดหน้าแปลน 2.5 "รู 4 รูสามารถหมุนได้ - ระดับเพิ่มขึ้นลดได้เมื่อต้องการให้หัวฉีดอยู่กับที่มือจับสามารถแยกได้

- หัวฉีดน้ำเป็นชนิดปรับลำตรง ด้าม ยาวรอบ 15 "ทำด้วยอลูมิธรรมเนียม
ผลิตในประเทศ 

 

Product Image

img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?