Products

ENVI P1 501

โทร. 038-717661-2 ฿

ระหัสสินค้า Envi 501P1 ลักษณะ หน้ากากใช้ป้องกัน ฝุ่นละออง FFP1 จุดประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันละออง ฝุ่น ผงไม้ ผงซีเมนต์ งานกระจก ฝุ่นผ้า และฝุ่นในงานก่อสร้าง มีความทนทานมากและมีพื้นผิวด้านในที่อ่อนนุ่ม สายรัดยืดหยุ่นให้กระชับและพอดีกับใบหน้า มีความต้านทานการหาย...

Product ID:
  • 00733

Product Description

ระหัสสินค้า Envi 501P1

ลักษณะ
หน้ากากใช้ป้องกัน ฝุ่นละออง FFP1
จุดประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันละออง ฝุ่น ผงไม้ ผงซีเมนต์ งานกระจก ฝุ่นผ้า และฝุ่นในงานก่อสร้าง
มีความทนทานมากและมีพื้นผิวด้านในที่อ่อนนุ่ม สายรัดยืดหยุ่นให้กระชับและพอดีกับใบหน้า
มีความต้านทานการหายใจต่ำเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานเพิ่มขึ้น
มาสก์ FFP1 ทั้งหมดจะถูกใช้ในสถานการณ์สูงถึง 4 เท่าของระดับแสงจากการทำงาน (OEL)
บรรจุ: 20 หน้ากาก / กล่อง; 12 กล่อง / กล่อง

 

Product Image

img
img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?