Products

ถุงคลุมรองเท้า สำหรับห้องคลีนรูม

ติดต่อผู้ขาย ฿

ถุงคลุมรองเท้า สำหรับห้องคลีนรูม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ CPE shoe cover 0.04 mm.  ขนาดบรรจุ : 50 คู่/แพค ถุงคลุมรองเท้าพื้นทราย ไม่ลื่น ถุงคลุมรองเท้า พลาสติกสีฟ้า  ถุงคลุมรองเท้า สำหรับห้องคลีนรูม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  วัสดุเยื่อกระดาษแบบกันลื่น สีฟ้า...

Product ID:
  • 00789

Product Description

ถุงคลุมรองเท้า สำหรับห้องคลีนรูม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ CPE shoe cover 0.04 mm. 

  • ขนาดบรรจุ : 50 คู่/แพค
  • ถุงคลุมรองเท้าพื้นทราย ไม่ลื่น
  • ถุงคลุมรองเท้า พลาสติกสีฟ้า 
  • ถุงคลุมรองเท้า สำหรับห้องคลีนรูม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  • วัสดุเยื่อกระดาษแบบกันลื่น สีฟ้า
  • ใช้สำหรับหุ้มรองเท้าเมื่อต้องเข้าในห้องปลอดฝุ่น
  • คุณภาพดี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นผง
  • ปกป้องพื้นจากความสกปรกจากรองเท้า

Product Image

img
img
img
Looking for Professional Approach and Quality Services ?